Modersmål, 1.1.2014-7.6.2020

« Tillbaka

Primus

Detta nyckeord har sammanlagt valt 655 personer som svarat / 7.6 % (av 8593 personer som svarat ). Av dessa har126 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
68

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Modersmål

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Elevbedömning48
Program för skoladministration46
Bedömning44
Vad jag förstår är primus inte ett undervisningsprogram42
Administrera elevuppgifter33
Uppföljning26
Informationssökning25
Statistikföring8