Modersmål, 2014

« Tillbaka

Primus

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1211 personer som svarat / 24.6 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har217 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
1825
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Elevbedömning6046
Bedömning5042
Vad jag förstår är primus inte ett undervisningsprogram3043
Informationssökning2020
Uppföljning2018
Administrera elevuppgifter2029
Program för skoladministration2039
Söka ytterligare information106