Kemi, 2013

« Tillbaka

Android

Detta nyckeord har sammanlagt valt 204 personer som svarat / 3.6 % (av 5675 personer som svarat ).

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
54

Inga detaljerade frågor ställs om operativsystem eller webbläsare.