Engelska, 1.1.2012-22.4.2021

« Tillbaka

Sanoma pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 6669 personer som svarat / 50.4 % (av 13232 personer som svarat ). Av dessa har1494 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.8.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
6950
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan1314
1-2 gånger i månaden621
Varje vecka2335
Dagligen5728
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls34
Mera sällan2325
1-2 gånger i månaden1822
Varje vecka2031
Dagligen3517
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Öva på saker3728
Repetera saker3324
Lära ut saker2724
Elevernas eget arbete2618
Undervisning i engelska256
Lösningar till uppgifter2316
Gå igenom saker som ska läras ut1716
Prov1711