Engelska, 2012

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAllmän utbildning
5335
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAllmän utbildning
Öva på saker7257
Elevernas eget arbete6349
Lära ut saker6359
Repetera saker5655
Undervisning i engelska5014
Gå igenom saker som ska läras ut4138
Åskådliggöra4146
Lösningar till uppgifter2515