Engelska, 2014

« Tillbaka

Sanoma pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2376 personer som svarat / 48.3 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har393 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.8.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
6748
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat
Öva på saker6866
Repetera saker6255
Undervisning i engelska5313
Prov5330
Lösningar till uppgifter5143
Lära ut saker4753
Elevernas eget arbete3436
Åskådliggöra3447