Kemi, 2013

« Tillbaka

Sanoma pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3068 personer som svarat / 54.1 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har655 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.8.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
5754
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Lösningar till uppgifter5235
Lära ut saker4853
Prov4325
Repetera saker4152
Öva på saker3664
Åskådliggöra3443
Gå igenom saker som ska läras ut2531
Planera egen undervisning2013