Kemi, 2013

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
5737
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Lösningar till uppgifter5220
Lära ut saker4847
Prov437
Repetera saker4160
Öva på saker3633
Åskådliggöra3447
Gå igenom saker som ska läras ut2533
Planera egen undervisning2027