Kemi, 1.1.2013-13.6.2021

« Tillbaka

Sanoma pro

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2013-13.6.2021År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
54000005862455737

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-13.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls000000
Mera sällan141415000
1-2 gånger i månaden332238000
Varje vecka353734000
Dagligen182713000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2013-13.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls1169000
Mera sällan373542000
1-2 gånger i månaden252721000
Varje vecka191819000
Dagligen9149000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2013-13.6.2021År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Lösningar till uppgifter2600585220
Lära ut saker2100174847
Repetera saker1900504160
Öva på saker1500333633
Prov150025437
Åskådliggöra1400253447
Gå igenom saker som ska läras ut120082533
Planera egen undervisning1100292027