Huslig ekonomi, 1.1.2014-2.6.2020

« Tillbaka

Sanoma pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4550 personer som svarat / 53.0 % (av 8593 personer som svarat ). Av dessa har1006 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.8.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3953
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan1314
1-2 gånger i månaden621
Varje vecka6935
Dagligen1328
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls64
Mera sällan1925
1-2 gånger i månaden1922
Varje vecka5631
Dagligen017
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Lösningar till uppgifter168
Öva på saker1112
Elevernas eget arbete57
Undervisning i engelska52
Repetera saker510
Gå igenom saker som ska läras ut56
Lära ut saker510
Arbeta självständigt52