Modersmål, 2014

« Tillbaka

Sanoma pro

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2376 personer som svarat / 48.3 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har393 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.8.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
ModersmålAlla som svarat
4248
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
ModersmålAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
ModersmålAlla som svarat
Öva på saker6366
Lösningar till uppgifter6343
Repetera saker4855
Åskådliggöra3747
Lära ut saker3753
Prov3330
Elevernas eget arbete3036
Gå igenom saker som ska läras ut3034