Kemi, 2013

« Tillbaka

Internet Explorer

Detta nyckeord har sammanlagt valt 4804 personer som svarat / 84.7 % (av 5675 personer som svarat ). Nyckelordet har matats in första gången 5.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
8185

Inga detaljerade frågor ställs om operativsystem eller webbläsare.