Engelska, 2015

« Tillbaka

Pages

Detta nyckeord har sammanlagt valt 244 personer som svarat / 5.3 % (av 4626 personer som svarat ). Av dessa har52 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 18.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
35

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Engelska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan23
1-2 gånger i månaden35
Varje vecka37
Dagligen4
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls23
Mera sällan37
1-2 gånger i månaden25
Varje vecka12
Dagligen2
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat