Engelska, 1.1.2015-6.3.2021

« Tillbaka

Pages

Detta nyckeord har sammanlagt valt 318 personer som svarat / 5.3 % (av 6033 personer som svarat ). Av dessa har65 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 18.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
45
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls02
Mera sällan2023
1-2 gånger i månaden2034
Varje vecka2029
Dagligen209
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls4026
Mera sällan032
1-2 gånger i månaden2025
Varje vecka2011
Dagligen03
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat