Engelska, 1.1.2015-27.1.2021

« Tillbaka

Pages

Detta nyckeord har sammanlagt valt 319 personer som svarat / 5.3 % (av 6036 personer som svarat ). Av dessa har66 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 18.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
EngelskaAlla som svarat
55
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls02
Mera sällan1723
1-2 gånger i månaden3335
Varje vecka1729
Dagligen179
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
EngelskaAlla som svarat
Inte alls3326
Mera sällan1733
1-2 gånger i månaden1724
Varje vecka1711
Dagligen03
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
EngelskaAlla som svarat