Gymnastik, 2012

« Tillbaka

Pages

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
GymnastikAllmän utbildning
53

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Gymnastik

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Allmän utbildning
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Allmän utbildning
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Allmän utbildning
Föredrag50
Dokumentation50
Framställningar42
Åskådliggöra42
Visa anvisningar25
Planera egen undervisning25
Lära ut saker25