Svenska , 1.1.2014-22.4.2021

« Tillbaka

Adobe Photoshop

Detta nyckeord har sammanlagt valt 644 personer som svarat / 7.5 % (av 8549 personer som svarat ). Av dessa har103 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
38

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan29
1-2 gånger i månaden30
Varje vecka28
Dagligen13
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls19
Mera sällan34
1-2 gånger i månaden26
Varje vecka16
Dagligen4
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Bearbetning av bilder17
Bildbehandling15
Åskådliggöra7
Egen användning7
Framställningar6
Lära ut saker6
Elevernas eget arbete5
Opetusmateriaalien valmistus5