Svenska , 2014

« Tillbaka

Adobe Photoshop

Detta nyckeord har sammanlagt valt 350 personer som svarat / 7.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har39 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
47

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Bearbetning av bilder74
Bildbehandling67
Egen användning33
Åskådliggöra31
Elevernas eget arbete28
Framställningar26
Opetusmateriaalien valmistus21
Lära ut saker18