Kemi, 1.1.2013-27.2.2021

« Tillbaka

Microsoft Paint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2373 personer som svarat / 19.9 % (av 11938 personer som svarat ). Av dessa har448 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
2320
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls04
Mera sällan5349
1-2 gånger i månaden2432
Varje vecka613
Dagligen182
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls1816
Mera sällan8260
1-2 gånger i månaden017
Varje vecka07
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Teckning2628
Bildbehandling2217
Bearbetning av bilder1921
Åskådliggöra1513
Elevernas eget arbete1118
Lära ut saker115
Skapa läromedel74
Grupparbeten46