Kemi, 2013

« Tillbaka

Microsoft Paint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1210 personer som svarat / 21.3 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har200 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
2521
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Teckning7572
Bearbetning av bilder5051
Bildbehandling5041
Åskådliggöra4533
Lära ut saker4016
Elevernas eget arbete3547
Skapa läromedel3013
Grupparbeten1514