Svenska , 2014

« Tillbaka

Microsoft Paint

Detta nyckeord har sammanlagt valt 863 personer som svarat / 17.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har113 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
518

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Svenska

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Teckning72
Elevernas eget arbete50
Bearbetning av bilder48
Bildbehandling36
Arbeta självständigt21
Framställningar19
Åskådliggöra19
Grupparbeten19