Kemi, 1.1.2013-28.2.2021

« Tillbaka

Windows Movie Maker

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1623 personer som svarat / 13.6 % (av 11938 personer som svarat ). Av dessa har294 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
1214
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls104
Mera sällan7071
1-2 gånger i månaden1020
Varje vecka104
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls012
Mera sällan8069
1-2 gånger i månaden1017
Varje vecka102
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Redigera3117
Elevernas eget arbete2518
Projektarbete1914
Dokument och filmer1915
Framställningar1317
Grupparbeten1311
Föredrag64
Åskådliggöra65