Kemi, 2013

« Tillbaka

Windows Movie Maker

Detta nyckeord har sammanlagt valt 729 personer som svarat / 12.8 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har103 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
1013
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Redigera6053
Elevernas eget arbete4047
Framställningar2050
Grupparbeten2028
Åskådliggöra2017
Projektarbete2042
Dokument och filmer2044