Kemi, 2013

« Tillbaka

Papunet

Detta nyckeord har sammanlagt valt 930 personer som svarat / 16.4 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har167 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 27.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
116

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Öva på saker62
Elevernas eget arbete47
Åskådliggöra41
Repetera saker40
Skaffa lämplig bild enligt användningssyfte35
Arbeta självständigt31
Motivering28
Lära ut saker25