Kemi, 2013

« Tillbaka

GIMP

Detta nyckeord har sammanlagt valt 350 personer som svarat / 6.2 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har67 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
166
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Bearbetning av bilder10091
Bildbehandling10084
Elevernas eget arbete3649
Åskådliggöra189
Nöje1810
Skapa undervisningsmaterial1819
Teckning919
Framställningar910