Kemi, 2013

« Tillbaka

Otavas lärospel och uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1373 personer som svarat / 24.2 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har245 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
1024

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Kemi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Öva på saker85
Repetera saker72
Elevernas eget arbete53
Åskådliggöra40
Gå igenom saker som ska läras ut30
Arbeta självständigt30
Lära ut saker29
Göra och kontrollera uppgifter22