Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Otavas lärospel och uppgifter

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1176 personer som svarat / 23.9 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har167 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 29.9.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
724

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Öva på saker83
Repetera saker72
Elevernas eget arbete55
Åskådliggöra39
Gå igenom saker som ska läras ut35
Arbeta självständigt32
Lära ut saker31
Matematik29