Kemi, 2013

« Tillbaka

Elektroniskt material av läroböcker

Detta nyckeord har sammanlagt valt 3340 personer som svarat / 58.9 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har742 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 2.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
6359
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Lösningar till uppgifter6038
Lära ut saker4866
Elektronisk handbok för lärare4329
Repetera saker4257
Öva på saker4264
Åskådliggöra3555
Planera egen undervisning3015
Visa rätt svar2720