Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Elektroniskt material av läroböcker

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2765 personer som svarat / 56.2 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har487 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 2.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
3756
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Huslig ekonomiAlla som svarat
Repetera saker8358
Lära ut saker8372
Åskådliggöra6759
Öva på saker5062
Arbeta självständigt5010
Elektronisk handbok för lärare5032
Elevernas eget arbete3322
Gå igenom saker som ska läras ut3346