Kemi, 1.1.2013-22.4.2021

« Tillbaka

Facebook

Detta nyckeord har sammanlagt valt 2210 personer som svarat / 18.5 % (av 11928 personer som svarat ). Av dessa har468 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
KemiAlla som svarat
719
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls01
Mera sällan03
1-2 gånger i månaden04
Varje vecka1412
Dagligen8678
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
KemiAlla som svarat
Inte alls1425
Mera sällan5731
1-2 gånger i månaden1423
Varje vecka1418
Dagligen03
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
KemiAlla som svarat
Informera1816
Sända meddelanden911
Åskådliggöra98