Svenska , 2014

« Tillbaka

Facebook

Detta nyckeord har sammanlagt valt 772 personer som svarat / 15.7 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har118 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
2016
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Elevernas eget arbete6016
Informera4045
Kontakt4035
Nöje4019
Söka ytterligare information2030
Kommunikation2020
Undervisning i engelska203
Framställningar201