Svenska , 1.1.2014-25.11.2020

« Tillbaka

Facebook

Detta nyckeord har sammanlagt valt 1758 personer som svarat / 20.5 % (av 8581 personer som svarat ). Av dessa har390 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Svenska Alla som svarat
1720
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls01
Mera sällan03
1-2 gånger i månaden04
Varje vecka712
Dagligen9378
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Svenska Alla som svarat
Inte alls725
Mera sällan4731
1-2 gånger i månaden2723
Varje vecka2018
Dagligen03
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Svenska Alla som svarat
Elevernas eget arbete114
Informera119
Kontakt118
Kommunikation64
Undervisning i engelska61
Framställningar60
Nöje64