Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

IKT-färdigheter

Läsanvisningar för rapporten

Se i nedanstående synliga resultat:

 • I dessa lådor finns punkter som man i nedanstående resultat borde fästa uppmärksamheten på. I lådan finns också anvisningar för tolkninen av resultaten och hur dessa förenas med övriga uppgifter om skolan.

IKT-planering

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hur väl känner man till skolans IKT-plan?
 • Hur upplever lärarna möjligheterna och viljan att delta i IKT-anskaffningar?
 • Planeras IKT-anskaffningarna tillsammans?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i...61639327
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i ...141927363
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.91636354
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.242521253
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.50241842

Kommunikation och växelverkan

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Har lärarna något verktyg för kommunicering med föräldrarna?
 • Använder lärarna elevförvaltningssystemet?
 • Har skolan lärare som utnyttjar socialt medium?
 • Har skolan utbildningsbehov som hänför sig till kommunikation?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.272383011
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller b...914122
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med f...0121384
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter...96103242

I det nedanstående uppräknas de elevförvaltningssystem som svararna använder.

Elevförvaltningssystem
Wilma79
Helmi20
Primus18

Informationssäkerhet och datasekretess

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Anser lärarna själva att de är insatta i informationssäkerhet och datasekretess?
 • Verkar lärarnas svar realistiska jämfört med det faktiska kunnandet?
 • Vill lärarna har tilläggsutbildning om ämnet?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.00000
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.00000
NejJa
Jag är intresserad av utbildning om ämnet informationssäkerhet oc...5543

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Kan lärarna utnyttja och skapa digitalt material?
 • Delar lärarna det material som de producerat genom internet?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.412114923
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier ...1327113513
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna ...492510115
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons lic...6518593
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från ...410165812
Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, ...22451615
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärn...53231662
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tv...914233122

I det nedanstående uppräknas de elektroniska inlärningsmiljöer som svararna använder.

Elektroniska inlärningsmiljöer
Sanoma pro49
Perunakellari33
Papunet26
Pedanet21
Otava opepalvelu21
Fronter14
Yles opettaja.tv10
Moodle7

IKT-kunnande

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hurudant är lärarnas kunnande?
 • Har skolan även längre hunna experter?
 • Har skolan tillräckligt med människor som fungerar som stöd för övriga lärare vid användandet av IKT i undervisning?
Min expertis har brister.Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivåJag har fullt utvecklade IKT-färdigheterJag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stödJag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen
Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av...06422122
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i un...471815155

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Vilka är lärarnas svaga och starka områden i IKT-kunnandet skolan?
 • Jämför lärarnas kompetensnivåer enligt delområde i förhållande till de mål som ställts upp i läroanstalten.
 • Har de senaste utbildningarna haft någon inverkan?

Obs! Utsikterna för kunnandet är relativa det vill säga i dem jämförs lärare med andra som svarat i tjänsten. Kom alltså ihåg att de övriga svararnas nivå i vissa fall kan vara mycket hög eller mycket låg.

TOP 5 kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran1138
Elektronisk kommunikation1625
Informationssökning och informationshantering1425
Presentationsteknik i undervisningsbruk2115
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2115
Top 5 utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Undervisning med hjälp av video1844
Ljud, video och bild2625
Presentationsteknik i undervisningsbruk2328
Basfärdigheter i informationsteknik3114
Informationssäkerhet och datasekretess3311

Se även rapport om kartläggning av kunnande.

Pedagogisk tillämpning och pedagogiska stödtjänster

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Varifrån får lärarna idéer och stöd för användandet av IKT?
 • Varifrån fås stöd på bästa sätt?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.62613541
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi...111394819
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedago...714194019
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisn...193324175

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hur mångsidig är lärarnas användning av IKT?
 • Hur ofta använder inlärare IKT?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.272383011
Inte allsJa, men endast i form av föreläsningarJa, i växelverkan med deltagarna
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distan...9521
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex...131594418
Inte allsMera sällan 1-2 gånger i månadenVarje veckaDagligen
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen...172628227

Utrustning och program

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Är utrustningens mängd, tillgänglighet och funktion tillräcklig?
 • Vilka utrustningar använder lärare i undervisningen?
 • Har skolan utrustning som i verkligheten inte används?
 • Använder lärarna program som inte har skaffats till skolan?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.103663711
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.73013446
Utrustning Top 5

Se all utrustning

Program Top 5
Microsoft Word91
YouTube85
Wilma79
Windows76
Wikipedia72

Se alla program

Nät och datakommunikation

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Har lärarna problem med telekommunikationsförbindelser?
 • Har lärarna rätt information om trådlösa näts tillgänglighet?
 • Omfattar det trådlösa nätet i verkligheten nödvändiga utrymmen?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil intern...921133917
NejVet inteJa
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använd...163945

Stödtjänster

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Anser lärarna att stödet är tillräckligt?
 • Vet lärarna varifrån de kan få stöd?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för an...519125210
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi...111394819