Modersmål, 2016

« Tillbaka

IKT-färdigheter

Läsanvisningar för rapporten

Se i nedanstående synliga resultat:

 • I dessa lådor finns punkter som man i nedanstående resultat borde fästa uppmärksamheten på. I lådan finns också anvisningar för tolkninen av resultaten och hur dessa förenas med övriga uppgifter om skolan.

IKT-planering

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hur väl känner man till skolans IKT-plan?
 • Hur upplever lärarna möjligheterna och viljan att delta i IKT-anskaffningar?
 • Planeras IKT-anskaffningarna tillsammans?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i...71728399
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i ...142729245
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal713312918
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar.183228193
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar.46291572

Kommunikation och växelverkan

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Har lärarna något verktyg för kommunicering med föräldrarna?
 • Använder lärarna elevförvaltningssystemet?
 • Har skolan lärare som utnyttjar socialt medium?
 • Har skolan utbildningsbehov som hänför sig till kommunikation?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.193011345
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller b...60207101
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med f...010890
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter...16773536

I det nedanstående uppräknas de elevförvaltningssystem som svararna använder.

Elevförvaltningssystem
Wilma0

Informationssäkerhet och datasekretess

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Anser lärarna själva att de är insatta i informationssäkerhet och datasekretess?
 • Verkar lärarnas svar realistiska jämfört med det faktiska kunnandet?
 • Vill lärarna har tilläggsutbildning om ämnet?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service.19154628
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord.310313718
NejJa
Jag är intresserad av utbildning om ämnet informationssäkerhet oc...5940

Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Kan lärarna utnyttja och skapa digitalt material?
 • Delar lärarna det material som de producerat genom internet?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.1895823
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier ...1126113615
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna ...332811218
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons lic...531461512
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från ...113115816
Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, ...34341121
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärn...312918184
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tv...313224021

I det nedanstående uppräknas de elektroniska inlärningsmiljöer som svararna använder.

Elektroniska inlärningsmiljöer
Sanoma pro51
Otava opepalvelu39
Pedanet34
Yles opettaja.tv31
Perunakellari19
Moodle11
Papunet11
Fronter2

IKT-kunnande

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hurudant är lärarnas kunnande?
 • Har skolan även längre hunna experter?
 • Har skolan tillräckligt med människor som fungerar som stöd för övriga lärare vid användandet av IKT i undervisning?
Min expertis har brister.Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivåJag har fullt utvecklade IKT-färdigheterJag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stödJag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen
Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av...12552193
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i un...511911135

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Vilka är lärarnas svaga och starka områden i IKT-kunnandet skolan?
 • Jämför lärarnas kompetensnivåer enligt delområde i förhållande till de mål som ställts upp i läroanstalten.
 • Har de senaste utbildningarna haft någon inverkan?

Obs! Utsikterna för kunnandet är relativa det vill säga i dem jämförs lärare med andra som svarat i tjänsten. Kom alltså ihåg att de övriga svararnas nivå i vissa fall kan vara mycket hög eller mycket låg.

TOP 5 kompetensområden
Lite bättre än genomsnittetKlart bättre än genomsnittet
Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran2338
Elektronisk kommunikation2525
Informationssökning och informationshantering1535
Informationssäkerhet och datasekretess3113
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer2420
Top 5 utvecklingsbehov
Lite sämre än genomsnittetKlart sämre än genomsnittet
Programmering930
Undervisning med hjälp av video2034
Ljud, video och bild2123
Presentationsteknik i undervisningsbruk2020
Informationssäkerhet och datasekretess1524

Se även rapport om kartläggning av kunnande.

Pedagogisk tillämpning och pedagogiska stödtjänster

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Varifrån får lärarna idéer och stöd för användandet av IKT?
 • Varifrån fås stöd på bästa sätt?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen.32224475
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi...310135815
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedago...314145018
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisn...143925193

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Hur mångsidig är lärarnas användning av IKT?
 • Hur ofta använder inlärare IKT?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.193011345
Inte allsJa, men endast i form av föreläsningarJa, i växelverkan med deltagarna
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distan...9233
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex...3435040
Inte allsMera sällan 1-2 gånger i månadenVarje veckaDagligen
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen...52234343

Utrustning och program

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Är utrustningens mängd, tillgänglighet och funktion tillräcklig?
 • Vilka utrustningar använder lärare i undervisningen?
 • Har skolan utrustning som i verkligheten inte används?
 • Använder lärarna program som inte har skaffats till skolan?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.102912399
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet.73416394
Utrustning Top 5

Se all utrustning

Program Top 5
Microsoft Word96
YouTube87
Yle Areena80
Wikipedia78
Microsoft PowerPoint76

Se alla program

Nät och datakommunikation

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Har lärarna problem med telekommunikationsförbindelser?
 • Har lärarna rätt information om trådlösa näts tillgänglighet?
 • Omfattar det trådlösa nätet i verkligheten nödvändiga utrymmen?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil intern...1122114610
NejVet inteJa
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med ...81378

Stödtjänster

Se i nedanstående synliga resultat:

 • Anser lärarna att stödet är tillräckligt?
 • Vet lärarna varifrån de kan få stöd?
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för an...520164711
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi...310135815