Geografi , 1.1.2018-18.6.2019

Geografi , 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 333 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Allmän utbildning 11854 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö329 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 0 sekunder)
Verksamhetskultur 327 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 38 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 323 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 40 sekunder)
Kompetens 319 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 57 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
15
244
378
424
53
60
70
815
928
1018
119
121
1
2019
6
214
326
433
519
60