Modersmål, 1.1.2019-3.12.2019

Modersmål, 1.1.2019-3.12.2019

  • Svar 373 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 3.12.2018 - 3.12.2019
    • » Allmän utbildning 7355 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö373 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 367 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 30 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 364 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 17 sekunder)
Kompetens 354 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 35 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
461
546
60
70
86
920
1029
11134
123