Engelska, 2021

Engelska, 2021

  • Svar 126 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (21.9.2020 - 21.9.2021):
    • » Allmän utbildning 2490 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö125 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 54 sekunder)
Verksamhetskultur 126 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 36 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 123 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 8 sekunder)
Kompetens 121 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 33 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
123
216
333
447
51
60
70
84
92
100
110
120