Hälsokunskap, 2020

Hälsokunskap, 2020

  • Svar 131 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 31.12.2020
    • » Allmän utbildning 3480 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö131 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 128 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 127 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 2 sekunder)
Kompetens 124 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 30 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
112
244
324
416
51
60
70
84
91
1015
119
125