Samhällslära, 1.1.2019-20.8.2019

Samhällslära, 1.1.2019-20.8.2019

  • Svar 97 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 20.8.2018 - 20.8.2019
    • » Allmän utbildning 6017 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö97 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 52 sekunder)
Verksamhetskultur 95 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 93 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 43 sekunder)
Kompetens 88 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 17 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
16
215
328
425
521
60
70
82