Musik, 1.1.2013-23.11.2019

Musik, 1.1.2013-23.11.2019

  • Svar 463 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 23.11.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 35964 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö301 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 298 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 32 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 291 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 38 sekunder)
Kompetens 288 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 51 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)3 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 39 sekunder)
Digital verksamhetskultur153 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 4 sekunder)
Utrustning och programvaror146 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 54 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)4 st.(Genomsnittlig svarstid 21 minuter 45 sekunder)
IKT-kunnande146 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 13 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
3
21
33
42
54
60
70
83
96
108
114
124
1
2014
1
21
38
43
511
60
70
81
910
105
115
123
1
2015
0
21
34
43
50
60
70
80
94
104
114
1212
1
2016
20
27
37
44
53
61
70
80
91
100
110
120
1
2017
1
28
339
49
52
60
70
85
93
1016
1124
121
1
2018
5
212
340
48
55
60
70
87
917
108
114
122
1
2019
3
26
39
424
510
60
70
81
93
1010
1120