Spanska, 1.1.2017-18.6.2019

Spanska, 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 87 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö87 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 4 sekunder)
Verksamhetskultur 85 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 11 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 84 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 36 sekunder)
Kompetens 82 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 44 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
0
23
34
44
51
61
70
83
94
104
118
123
1
2018
1
215
38
42
52
60
70
81
95
104
111
120
1
2019
1
20
32
45
55
60