Svenska , 2021

Svenska , 2021

  • Svar 79 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (21.9.2020 - 21.9.2021):
    • » Allmän utbildning 2490 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö79 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 78 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 31 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 78 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 29 sekunder)
Kompetens 74 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 37 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
110
212
320
432
51
60
70
83
91
100
110
120