Handarbete / slöjd, 1.1.2019-9.11.2019

Handarbete / slöjd, 1.1.2019-9.11.2019

  • Svar 140 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 9.11.2018 - 9.11.2019
    • » Allmän utbildning 5815 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö140 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 138 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 3 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 138 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 44 sekunder)
Kompetens 137 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
15
29
316
438
532
60
70
84
96
1015
1115