Livsåskådningskunskap, 1.1.2013-18.6.2019

Livsåskådningskunskap, 1.1.2013-18.6.2019

  • Svar 428 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2013 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 34722 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö267 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 59 sekunder)
Verksamhetskultur 265 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 262 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 19 sekunder)
Kompetens 255 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 42 sekunder)
Digital verksamhetskultur152 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 9 sekunder)
Utrustning och programvaror143 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 4 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)5 st.(Genomsnittlig svarstid 12 minuter 1 sekunder)
IKT-kunnande140 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 39 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2013
3
22
33
49
54
60
70
82
93
108
1111
122
1
2014
2
21
34
43
55
60
70
82
99
108
114
122
1
2015
0
21
35
43
50
60
70
81
97
101
113
1212
1
2016
18
25
34
45
51
60
70
80
92
101
111
121
1
2017
5
214
334
47
53
60
70
87
94
1019
1131
123
1
2018
4
222
343
411
53
60
70
84
98
106
111
120
1
2019
1
26
37
417
510
60