Modersmål, 1.1.2019-16.4.2019

Modersmål, 1.1.2019-16.4.2019

  • Svar 116 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 16.4.2018 - 16.4.2019
    • » Allmän utbildning 5295 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö116 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 53 sekunder)
Verksamhetskultur 114 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 20 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 114 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 15 sekunder)
Kompetens 109 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 25 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
19
226
339
442