Historia, 1.1.2012-26.9.2021

Historia, 1.1.2012-26.9.2021

  • Svar 1214 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 26.9.2021
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 39713 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö781 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 58 sekunder)
Verksamhetskultur 775 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 18 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 763 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 49 sekunder)
Kompetens 751 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 30 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)50 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 2 sekunder)
Digital verksamhetskultur374 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 14 sekunder)
Utrustning och programvaror356 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 5 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)54 st.(Genomsnittlig svarstid 14 minuter 46 sekunder)
IKT-kunnande350 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 26 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
53
60
70
81
96
1012
1111
1212
1
2013
6
24
35
415
512
60
70
88
914
1013
118
129
1
2014
8
24
317
47
520
61
70
88
915
1016
117
126
1
2015
3
23
36
415
52
60
70
82
99
1012
1113
1225
1
2016
48
211
39
49
53
60
70
81
95
102
114
121
1
2017
15
228
376
417
59
60
70
816
95
1023
1143
127
1
2018
13
235
380
417
56
60
70
812
926
1013
116
122
1
2019
5
213
317
426
520
60
70
80
97
1020
1166
1215
1
2020
10
220
313
410
55
60
70
83
91
1013
1116
123
1
2021
5
23
317
419
52
60
70
84
91