Gymnastik, 1.1.2020-21.9.2021

Gymnastik, 1.1.2020-21.9.2021

  • Svar 141 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2020 - 21.9.2021
    • » Allmän utbildning 4497 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö141 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 1 sekunder)
Verksamhetskultur 140 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 46 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 139 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 12 sekunder)
Kompetens 133 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 58 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2020
8
221
313
417
51
60
70
84
90
1010
117
122
1
2021
6
26
318
418
51
60
70
86
93