Huslig ekonomi, 1.1.2012-18.6.2019

Huslig ekonomi, 1.1.2012-18.6.2019

  • Svar 741 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 36071 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö464 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 9 sekunder)
Verksamhetskultur 460 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 43 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 454 st.(Genomsnittlig svarstid 9 minuter 12 sekunder)
Kompetens 447 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 3 sekunder)
Kartläggning av kunnande (gammal version)28 st.(Genomsnittlig svarstid 6 minuter 18 sekunder)
Digital verksamhetskultur243 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 11 sekunder)
Utrustning och programvaror231 st.(Genomsnittlig svarstid 5 minuter 55 sekunder)
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version)28 st.(Genomsnittlig svarstid 16 minuter 32 sekunder)
IKT-kunnande228 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 48 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2012
0
20
30
40
52
60
70
82
94
109
117
123
1
2013
0
21
34
415
59
60
70
81
99
109
1111
126
1
2014
3
23
31
44
57
60
70
81
99
108
116
123
1
2015
3
22
36
41
51
60
70
81
94
108
118
1220
1
2016
50
214
37
45
53
60
70
80
93
102
110
120
1
2017
8
223
369
418
58
60
70
811
910
1020
1139
125
1
2018
8
231
365
418
55
60
70
810
922
1013
114
120
1
2019
5
214
313
429
518
60