Geografi , 1.1.2017-18.6.2019

Geografi , 1.1.2017-18.6.2019

  • Svar 581 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2017 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 21265 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö577 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 2 sekunder)
Verksamhetskultur 574 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 26 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 566 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 41 sekunder)
Kompetens 559 st.(Genomsnittlig svarstid 4 minuter 2 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2017
5
224
390
422
58
60
70
811
99
1029
1137
1213
1
2018
15
244
378
424
53
60
70
815
928
1018
119
121
1
2019
6
214
326
433
519
60