Samhällslära, 2020

Samhällslära, 2020

  • Svar 80 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (7.7.2019 - 7.7.2020):
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 6388 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö80 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 55 sekunder)
Verksamhetskultur 79 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 16 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 75 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder)
Kompetens 75 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 8 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
113
224
325
412
56
60
70
80
90
100
110
120